Hinnstein AS ansvarlig for prosjektering og kostnadsberegning

hinnstein.jpg

Stian André Johansen sivilingeniør Hinnstein, Stian K. Evensen styremedlem Harstad Cykleklubb, Kenneth Dallager ingeniør Hinnstein og daglig leder Sveinung Ims fra Hinnstein er godt fornøyd med sponsor- og samarbeidsavtalen for Blåbærhaugen Sykkelpark.

Harstad Cykleklubb har gitt oppdraget med å prosjektere og kostnadsestimere innretninger, løyper, bygg, VA mm i Blåbærhaugen Sykkelpark til Hinnstein AS.

Det er inngått en sponsor- og samarbeidsavtale mellom Hinnstein AS og Harstad Cykleklubb om utvikling av Blåbærhaugen Sykkelpark. 

Hinnstein AS er et rådgivende firma som utfører tverrfaglig ingeniørtjenester innen planlegging og prosjektering av bygningsteknikk, arealutvikling, energi, VVS, vann og miljø samt prosjektadministrasjon. Hinnstein holder til i Harstad, og er per i dag 21 ansatte. I tillegg samarbeider Hinnstein AS med arkitekt Kjell Roar Kanebog som også bistår i prosjekteringsarbeidet med tegneforslag og plantegninger til idrettshuset.

Harstad Cykleklubb ønsker høy kvalitet og sikkerhet både byggteknisk og økonomisk i sitt prosjekteringsarbeid og er veldig glade for å ha en såpass sterk aktør som Hinnstein med seg på laget. Hinnstein AS sitt bidrag til prosjektet er teknisk fagkunnskap samt leveranse av underlag til planer og budsjetter. Hinnstein AS har sponset store deler av dette arbeidet.

Mer info om Hinnstein finner du her

Hinnstein.png
Hinnstein2.jpg
Stian Evensen