Sykkelparken får midler til prosjekteringsarbeid fra Troms Idrettskrets anleggsfond

 
norges_idrett.jpg
 

Harstad Cykleklubb er sammen med Midt-Troms Hestesportklubb, FK Senja, Reinen IL og BUL Tromsø friidrett tildelt midler fra Troms Idrettskrets anleggsfond. Harstad Cykleklubb får 120 000,- til utgifter ifm prosjekteringsarbeid.

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen». Midlene er gitt av Sparebank1 Nord-Norge Gavefond.

Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Prosjektleder Stian Evensen kan fortelle at prosjekteringsarbeidet for Blåbærhaugen Sykkelpark er svært komplekst og Harstad Cykleklubb er opptatt av kvalitet og sikkerhet i dette arbeidet. Klubben har valgt å bruke en profesjonell aktør og har store utgifter ifm dette. Midlene fra Troms Idrettskrets kommer derfor svært godt med.

 

Troms Idrettskrets sendte ut følgende pressemelding 12. mai 2017:

«PRESSEMELDING»

Troms idrettskrets tildeler KR.550 000 fra anleggsfondet til 5 idrettslag som med spennende anleggsplaner.

På idrettskretstinget i april 2016 ble vår anleggsplan behandlet og vedtatt, samt at det ble opprettet et anleggsutvalg for Troms-idretten.

En av de viktigste oppgavene for anleggsutvalget har vært å etablere et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Troms idrettskrets ble i november 2016 tildelt av SpareBank 1 Nord-Norge Gavefond kr.1.100.000 til etablering av idrettens anleggsfond, fordelt over 2 år. Det er med stor glede vi nå gjør første tildeling fra fondet.

 

-Idrettskretsen mottok 12 søknader fra idrettslag i hele fylket. Vi har stor tro på at de idrettslaget som nådde opp i denne omgangen får en viktig drahjelp i den videre prosessen for at idrettsanleggene skal realiseres.
Vi ønsker å sette enda mer trykk på anleggsutviklingen for idretten, og håper å kunne bidra enda mer fremover, både med midler og kompetansedeling,
sier leder av anleggsutvalget Jonny Ternlind.

 

- Anleggsfondet er et godt prosjekt fordi det tilfører nødvendig profesjonalitet til idrettslagene i arbeidet med å bygge nye anlegg. Gode idrettsanlegg er en forutsetning for utvikling av både bredde- og toppidrett. Idrett er dessuten viktig med hensyn til trivsel og bolyst, og en forutsetning for god folkehelse. SpareBank 1 Nord-Norge er delvis eid av det nordnorske samfunnet, og en del av vårt overskudd brukes derfor til å bygge og utvikle landsdelen. I så måte er vi glad for å kunne bidra til å realisere nye idrettsanlegg, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef hos SpareBank 1 Nord-Norge.

Følgende idrettslag får tildeling i 2017:

a)      Harstad Cykleklubb, Harstad, kr.120.000
HCK skal bygge en terrengsykkelpark i Blåbærhaugen med løyper, pumptrack, klubbhus.
Kontaktpersoner: Bjørn Tore Woll, 92840462, Stian Evensen, 40895549

b)      Midt-Troms Hestesportklubb, Lenvik, kr.120.000
Klubben planlegger å bygge et regionalt hestesportsenter med konkurransebaner, ridehall, stall
Kontaktperson: Sissel Haugslien, 90940925, Christina Schneider, 95105993

c)       FK Senja, Lenvik, kr.110.000
Klubben planlegger å bygge en fullskala fotballhall på senja stadion.
kontaktpersoner: Grethe Hansen, 97177498, Silje Haugen, 90515556

d)      Reinen IL, Tromsø, kr.80.000
Klubben planlegger en treningshall for fotball.
Kontaktpersoner: Tore Johnsen, 91858939, Heidi Johnsen, 93419656

e)      BUL Tromsø friidrett, Tromsø, kr.120.000
Klubben har igangsatt planer om en flerbrukshall for friidrett og andre idretter.
Kontaktpersoner: Alf Arntzen, 90884481, Andre Lind, 90796675                                          »

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/anlegg/troms-iks-anleggsfond/

Stian Evensen